6. rocznica śmierci Krzysztofa Kozłowskiego

Krzysztof Kozłowski zmarł 26 marca 2013 r. Był pierwszym prezesem naszej Fundacji, przez lata zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”, najpierw Jerzego Turowicza a później ks. Adama Bonieckiego. Był też wiceministrem, a następnie spraw wewnętrznych oraz twórcą i pierwszym szefem Urzędu Ochrony Państwa.

Polecamy wspomnienia Krzysztofa Kozłowskiego o Jerzym Turowiczu, które wysłuchała i spisała Anna Mateja.

Zapraszamy też na zakładkę poświęconą Krzysztofowi Kozłowskiemu.