Jerzy Turowicz, Chrześcijanin w dzisiejszym świecie

wybór Józefa Hennelowa

słowo wstępne bp Karol Wojtyła, przedmowa Jerzy Turowicz

Znak, Kraków 1963

SPIS TREŚCI

KATOLICYZM
Sprawa katolicyzmu, Tygodnik Powszechny nr 11/1945
Ecclesia, „Tygodnik Powszechny nr 53/1950
Być chrześcijaninem, „Tygodnik Powszechny nr 16/1962
Rok Łaski. (Problemy Wielkiej Nowenny: 1), „Tygodnik Powszechny nr 18/1958
Kształt Życia. (Problemy Wielkiej Nowenny: 2), „Tygodnik Powszechny nr 18/1959
Będą dwoje w jednym ciele. (Problemy Wielkiej Nowenny: 3), „Tygodnik Powszechny nr 19/1960
Katolicy, polityka i tolerancja, „Tygodnik Powszechny nr 50/1960
Antysemityzm, „Tygodnik Powszechny nr 11/1957
Formacja katolicka w dwudziestoleciu, „Znak nr 10/1957
„Tygodnik Powszechny” po piętnastu latach, „Tygodnik Powszechny nr 13/1960
Wspomnienie o księdzu Piwowarczyku, „Tygodnik Powszechny nr 2/1961
Emmanuel Mounier, wstęp do tomu pism wybranych Mouniera Co to jest personalizm? Oraz wybór innych prac, seria: Biblioteki Więzi – Znak, Kraków 1960
Wielkie religie wobec współczesności, „Znak nr 9/1960
Katolicyzm w Polsce i w świecie, „Tygodnik Powszechny nr 50/1960

KULTURA
Światopogląd, tendencja, ortodoksja, Tygodnik Powszechny nr 16/1946
U podstaw humanizmu, Tygodnik Powszechny nr 40/1945
Kultura i plan, Tygodnik Powszechny nr 46/1947
Myśli o kulturze, Tygodnik Powszechny nr 5152/1950
O nowoczesności w sztuce, Tygodnik Powszechny nr 49/1957
Niepokój i nadzieja, Tygodnik Powszechny nr 16/1958

SOBÓR
W godzinie Soboru, Znak nr 10/1962
„Stany Generalne” Kościoła otwarte, Tygodnik Powszechny nr 44/1962
Po trzech tygodniach Vaticanum Secundum, Tygodnik Powszechny nr 45/1962
Dzień powszedni Soboru, Tygodnik Powszechny nr 46/1962
„Nuntiorum exquisitores” na Soborze, Tygodnik Powszechny nr 2/1963
Bilans pierwszej sesji, Tygodnik Powszechny nr 52/1962
Wielka karta pokoju, Znak nr 5/1963
Jan XXIII nie żyje, Tygodnik Powszechny nr 23/1963