Emisja 100. rocznica urodzin Jerzego Turowicza

 Poczta Polska upamiętniła dziennikarza, publicystę i wieloletniego redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego” – Jerzego Turowicza, wydaniem okolicznościowego znaczka. Emisja wiąże się z uroczystymi obchodami setnej rocznicy urodzin jednego z najważniejszych w polskim Kościele świadków minionego wieku.

Emisja „100. rocznica urodzin Jerzego Turowicza”, jest naszym skromnym podziękowaniem panu Jerzemu za lata służby i poświęceń, ale też przypomnieniem jego roli, jaką pełnił w powojennej Polsce – powiedziała Agnieszka Kłoda-Dębska, zastępca Dyrektora Biura Promocji i Marketingu Poczty Polskiej. – Ten szczególny jubileusz jest również znakomitą okazją do wspomnień i przemyśleń. Rocznica przypomina nam o długu społecznym, jaki mamy wobec Redaktora i jego „Tygodnika” – dodała pani dyrektor.

Autorem znaczka jest Maciej Ufnalewski, natomiast projekt graficzny folderu wykonała Marzanna Dąbrowska. Emisji towarzyszy koperta FDC (pierwszego dnia obiegu) i datownik okolicznościowy Kraków 1.

Walor o nominale 1,55 zł zostanie wprowadzony do obiegu 10 grudnia. Wydrukowano go techniką offsetową w arkuszach  po 12 sztuk, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 31,25 x 43,00 mm, w nakładzie 360.000 sztuk.