Kapituła Nagrody Jerzego Turowicza

Teresa Bogucka – publicystka i pisarka, wieloletnia redaktorka „Gazety Wyborczej”
Tomasz Cyz – muzykolog, krytyk, twórca internetowego „dwutygodnika”, redaktor naczelny „Ruchu Muzycznego”
o. Tomasz Dostatni – dominikanin, duszpasterz, publicysta
Józefa Hennelowa – publicystka, krytyk literacki i filmowy, wieloletnia redaktorka „Tygodnika Powszechnego”
Dominika Kozłowska – filozof, publicystka, redaktor naczelna miesięcznika „Znak”
Marcin Król – historyk idei, pisarz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Jarosław Makowski – filozof, publicysta
Wawrzyniec Smoczyński – dziennikarz, publicysta, redaktor tygodnika „Polityka”
Adam Szostkiewicz – dziennikarz, publicysta, tłumacz, redaktor tygodnika „Polityka”
Marcin Żyła – zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”
Przewodniczącym Kapituły jest Tomasz Fiałkowski – krytyk, dziennikarz „Tygodnika Powszechnego”