Konferencja o SWII w Warszawie

„Dylematy obecności Kościoła i Chrześcijan w świecie – przełom Soboru Watykańskiego II” – taki tytuł nosić będzie konferencja naukowa organizowana w dniach 13-14 listopada br na UKSW. W gronie organizatorów konferencji znajduje się Fundacja Jerzego Turowicza.

Obok Fundacji konferencję organizują Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Fundacja włączyła się w organizację konferencji ze względu na obecność Jerzego Turowicza na wspomnianym soborze oraz na fakt, że myśl soborowa była Turowiczowi bardzo bliska.

Wstęp na konferencję jest wolny.

Miejsce konferencji:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Aula im. Roberta Schumana
ul. Wóycickiego 1/3
Warszawa

PROGRAM

13 listopada (wtorek)

9:30–12:00 Tożsamość Kościoła (panel dyskusyjny)
Prowadzący:
prof. Jan Grosfeld (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Wykłady:
dr Jean-Miguel Garrigues OP
prof. Jacek Salij OP (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

12:00–12:30 Przerwa

12:30–14:30 Ciągłość czy zmiana? (panel dyskusyjny)
Prowadzący:
ks. prof. Alfred Wierzbicki (Instytut Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
Uczestnicy:
prof. Norman Tanner SJ (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym)
ks. dr Robert Skrzypczak (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)
dr Maciej Zięba OP (Instytut Tertio Millennio)

14:30–15:30 Przerwa obiadowa

15:30–18:00 Niepolityczna polityczność Kościoła (panel dyskusyjny)
Prowadzący:
Marcin Przeciszewski (Katolicka Agencja Informacyjna)
Wykład wstępny:
ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej – COMECE, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Uczestnicy:
prof. Roberto de Mattei (Uniwersytet Europejski, Rzym)
prof. Aniela Dylus (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dr Dariusz Karłowicz („Teologia Polityczna”)

14 listopada (środa)

10:00–12:30 Kościół w świecie (panel dyskusyjny)
Prowadzący:
Marek Zając (TVP)
Wykład wstępny:
kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski
Uczestnicy:
bp Grzegorz Ryś (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
prof. Jan Grosfeld (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dyr. Otto Neubauer (Akademia Ewangelizacji, Wiedeń)

12:30–14:00 Przerwa obiadowa

14:00–16:30 Kiedy następny sobór? (panel dziennikarzy)
Prowadzący:
Tomasz Królak (Katolicka Agencja Informacyjna)
Uczestnicy:
Ewa Czaczkowska („Rzeczpospolita”)
Artur Sporniak („Tygodnik Powszechny”)
dr Paweł Milcarek („Christianitas”)
Zbigniew Nosowski („Więź”)