Krzysztof Kozłowski

Krzysztof Kozłowski ur.18 sierpnia 1931 w Przybysławicach, zmarł 26 marca 2013 r. w Krakowie,

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie i Filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (magisterium i doktorat).

W „Tygodniku Powszechnym” od: grudnia 1956 r., w latach 1956 – 2007 zastępca redaktora naczelnego, przez wiele lat redagował rubrykę „Obraz Tygodnia” (którą stworzył Jerzy Turowicz), a także był odpowiedzialny za kontakty z cenzurą. Inicjator Fundacji Tygodnika Powszechnego

Przed rozpoczęciem pracy w „Tygodniku” był wykładowcą nauk politycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W PRL-u pełnił funkcję doradcy Komisji Robotniczej Hutników w Nowej Hucie, eksperta NSZZ „Solidarność”, uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Został także podsekretarzem stanu a następnie ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, stworzył i był pierwszym szefem Urzędu Ochrony Państwa. Senator RP z ramienia OKP i UW (1989-2001)

Książki:

Drogi do niepodległości (SIW ZNAK, Kraków 1979)

Gliniarz z Tygodnika (Oficyna Wydawnicza BGW 1991)

Historia z konsekwencjami (Michał Komar, Świat Książki, 2009)

Obywatel KK. Czyli Krzysztofa Kozłowskiego zamyślenia nad Polską (2011)

Ordery i odznaczenia:

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (2011)

Odznaka Honorowa imienia gen. Stefana Roweckiego „Grota” (2011)

Krzyż Wolności i Solidarności (pośmiertnie) (2015)

Honorowy członek Stowarzyszenia Siemacha

Cytaty:

 

Wypowiedzi

Wypowiedzi o Krzysztofie Kozłowskim