Mieczysław Pszon

MIECZYSŁAW PSZON (ur. 23 grudnia 1915, zm. 5 października 1995) – dziennikarz i polityk. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1960 rozpoczął pracę w „Tygodniku Powszechnym” jako redaktor. Na kilka lat przed śmiercią objął funkcję zastępcy redaktora naczelnego. W naszej redakcji Mietek pełni funkcje – że tak powiem – inżyniera ruchu. To dzięki niemu stara machina redakcyjna nieco mniej skrzyp – pisał o Pszonie w „Tygodniku” z okazji jego 75 urodzin Jerzy Turowicz.

W czasie wojny walczył jako żołnierz Armii Krajowej. W roku 1945 został delegatem rządu polskiego w Londynie na województwo krakowskie, za co władze komunistyczne skazały go na karę śmierci za szpiegostwo. Wyroku nie wykonano, ale spędził w więzieniu osiem lat.

Był zaangażowany w dialog polsko-niemiecki, w rządzie Tadeusza Mazowieckiego pełnił funkcję pełnomocnika do kontaktów z kanclerzem Helmutem Kohlem. Przygotował wizytę Kohla w Polsce w 1989.

[1]