Portret Jerzego Turowicza pióra Anny Matei

Portret człowieka, który przez pół wieku wychowywał niezależnie myślących Polaków.Zapiski z dzienników, fragmenty listów, ale przede wszystkim relacje osób, które z Turowiczem pracowały i przyjaźniły się, budują niezwykłą opowieść o jednej z największych postaci kształtujących powojenną historię Polski.

Opowieść Anny Matei przybliża nam między innymi atmosferę dworu w Goszycach, codzienną pracę w redakcji „Tygodnika Powszechnego” czy klimat mieszkania przy ulicy Lenartowicza, w którym przez kilkadziesiąt
lat znajdowała schronienie ogromna liczba zaprzyjaźnionych lokatorów.

Głosy ponad pięćdziesięciu przyjaciół Redaktora składają się na portret dziennikarza, publicysty
zaangażowanego w ruch soborowy, szefa i opiekuna. Dodatkowy atut książki stanowią niezwykłe fotografie, wiele z nich o dużym znaczeniu historycznym.

Anna Mateja – wieloletnia dziennikarka „Tygodnika Powszechnego”. W 2007 roku otrzymała nagrodę dziennikarską Grand Press w kategorii wywiad. Członkini Rady Fundacji Jerzego Turowicza.