Publikacje poświęcone Jerzemu Turowiczowi

W tym roku ukazały się następujące pozycje wydawnicze związane z osobą Jerzego Turowicza:

 • „Gen ryzyka w sobie miał…”, Joanna Podsadecka,
  Wydawnictwo PWN
 • „Co zdążysz zrobić, to zostanie. Portret
  Jerzego Turowicza”, Anna
  Mateja, Wydawnictwo Znak.
 • „Wspólna obecność. Korespondencja Julii Hartwig i Artura
  Międzyrzeckiego z Anną i Jerzym Turowiczami”, Wydawnictwo a5
 • „Bilet do raju”, Jerzy Turowicz, Wydawnictwo
  Znak (wznowienie)
 • Austeria – Notes z podobizną Jerzego Turowicza
 • „Krąg Turowicza. Tygodnik, czasy, ludzie:
  1945-99”, Witold Bereś, Krzysztof Burnetko i Joanna Podsadecka, Wydawca Fundacja Świat
  ma Sens (promocja w poniedziałek 10 grudnia)