Ruszyły zapisy na konferencję „Drogi Europy”

Kluby „Tygodnika Powszechnego” zapraszają na I Konferencję Naukową „Drogi Europy”, która odbędzie się pod hasłem „Pojednanie w roku rocznic: teoria i praktyka”. Konferencja odbędzie się 7 i 8 listopada w Poznaniu.

W roku 2019 zbiega się szereg rocznic – od 80. wybuchu II wojny światowej, poprzez 30. obrad okrągłego stołu, wyborów czerwcowych oraz upadku muru berlińskiego, 20. wstąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO, aż po 15. poszerzenia Unii Europejskiej. To także setna rocznica stworzenia porządku wersalskiego, który miał dać światu pokój i stabilizację a okazał się bezradny wobec agresji reżimów totalitarnych. Proponujemy, by wyjść poza zwyczajową celebrację tych rocznic i zastanowić się, w jaki sposób, w ich perspektywie, myśleć można o budowaniu porozumienia między państwami, narodami, społeczeństwami i jednostkami, a także roli, którą w tym procesie odegrały poszczególne środowiska i postaci w Polsce oraz innych krajach europejskich.

W skład Rady Naukowej konferencji weszli m.in. laureaci Nagrody im. Jerzego Turowicza: profesorowie Paweł Machcewicza i Marcin Zaremba. Poza tym w gronie tym zasiadają prof. Jarosław Flis, prof. Aleksander Hall, prof. Barbara Krauz-Mozer, prof. Andrzej Paczkowski, Aleksander Smolar, prof. Timothy Snyder, prof. Paewł Stachowiak, prof. Andrzej Stelmach, Jacek Ślusarczyk, prof. Tadeusza Wallas, prof. Anna Wolff-Powęska, Henryk Woźniakowski i prof. Andrzej Zoll.

Więcej o konferencji dowiedzieć się można na stronie www.drogieuropy.pl.