Świat Turowicza: kultura i polityka

Zapraszamy w sobotę, 14 września na całodniowe spotkanie z cyklu „Świat Turowicza” zatytułowane „Kultura i polityka”, które odbędzie się we dworze w Goszycach pod Krakowem w godz. 12-19.

Prosimy o potwierdzenie udziału mailem (fundacja@turowicz.org) lub telefonicznie (502 136 161).

W programie m.in.:

„Goło i nieweseoło”. Debata o finansowaniu kultury, z udziałem Beaty Chmiel, Marka Dworaka, Barbary Toruńczyk oraz Jarosława Borowca (moderator).

Nadanie Obywatelstwa Świata Turowicza pani Barbarze Toruńczyk.

Sadzenie platanów.

„Dotyk” – wystawa linorytów Marty Bożyk.

Projekcja wywiadu z Jerzym Turowiczem, przeprowadzonego przez Krzysztofa Malewicza w Krakowie 5 kwietnia 1991 roku, na temat przemian w polskiej kulturze wywołanych transformacją ustrojową.

Koncert jazzowy Magdy Bożyk z zespołem.

Czytanie poezji. Maja Komorowska przeczyta wiersze bliskie Annie i Jerzemu Turowiczom. Zachęcamy publiczność do przyłączenia się do wspólnej lektury.

Spotkanie jest organizowane wspólnie z Fundacją Konrada Adenauera, Stowarzyszeniem im. Jerzego Turowicza i Klubami „Tygodnika Powszechnego”.

Za wsparcie organizacyjne i finansowe dziękujemy Wydawnictwu ZNAK.