Zmarł Krzysztof Kozłowski

Krzysztof Kozłowski – publicysta, doktor filozofii, minister spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Przez lata związany z „Tygodnikiem Powszechnym”, w którym pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego za czasów Jerzego Turowicza i ks. Adama Bonieckiego.

Urodził się w 1931 r. w Przybysławicach. Studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie później również wykładał.

W ostatnich latach współtworzył i był prezesem Fundacji Jerzego Turowicza, a jego ostatnim dziełem okazały się obchody Stulecia Urodzin Jerzego Turowicza.

5 kwietnia Krzysztof Kozłowski został pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

fot. Adam Walanus