Z okazji 101. rocznicy urodzin

10 grudnia minęła 101. rocznica urodzin Jerzego Turowicza. Z tej okazji ostatnią w tym roku debatę z cyklu „Spory o polskie autorytety” „Kultura Liberalna” postanowiła poświęcić postaci legendarnego redaktora i tematowi, który był mu bliski – miejscu Kościoła katolickiego we współczesnym świecie liberalnej demokracji. Sam Turowicz tak wyobrażał sobie kształt Kościoła XXI wieku: „Otwarty na świat, wyzbyty roszczeń wobec niego i triumfalizmu, ubogi, pokazujący to, co powinno wynikać z wierności Dobrej Nowinie”. Czy nadzieje wieloletniego redaktora „Tygodnika Powszechnego” mają szansę się spełnić? Jaką społeczną rolę ma dziś do odegrania Kościół? Co pozostaje nadal aktualne w ideowej spuściźnie samego Turowicza? Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć zaproszeni goście. Przyczynkiem do rozmowy były„Pisma wybrane” Jerzego Turowicza, opublikowane przez Wydawnictwo „Universitas”.

W debacie udział wzięli: Adam Michnik („Gazeta Wyborcza”), Tomasz Fiałkowski („Tygodnik Powszechny”), Jarosław Kuisz („Kultura Liberalna”).

Spotkanie poprowadził: Piotr Kieżun z redakcji „Kultury Liberalnej”.