Biblioteka Turowicza

Jerzy Turowicz opublikował dwie książki, będące wyborem jego publicystyki: ,,Chrześcijanin w dzisiejszym świecie” (1964, ze wstępem bpa Karola Wojtyły) i „Kościół nie jest łodzią podwodną” (1988); pośmiertnie wydano „Bilet do raju”. O swoim życiu opowiedział Jackowi Żakowskiemu (,,Trzy ćwiartki wieku”, 1990) i Tadeuszowi Kraśce (,,Wierność”, 1995); film dokumentalny poświęcony jego postaci zrealizowała Maria Zmarz-Koczanowicz („Zwyczajna dobroć”, 1998).

Jerzy Turowicz. Pisma wybrane

Pisma wybrane są bez wątpienia pozycją szczególną na liście wszystkich dzieł, w których pojawia się nazwisko Jerzego Turowicza. Wydana przez Universitas trzytomowa publikacja, którą przygotowała Anna Mateja jest zbiorem ważnych tekstów Redaktora ułożonych tematycznie (tytuły rozdziałów w poniższej tabelce). Wstępy do poszczególnych rozdziałów napisali Teresa Bogucka, ks. Adam Boniecki MIC, Małgorzata Dziewulska, o. Wacław Hryniewicz OMI, Maciej Kozłowski, Marcin Król, Roman Kuźniar, Adam Michnik, Piotr Mucharski, Joanna Olczak-Ronikier, Janusz Poniewierski.

Tom I
Kościół Powszechny
Starsi Bracia w wierze
Kościół w Polsce
Jan Paweł II

Tom II
Ludzie
Świat
Polska

Tom III
Kultura
Życie i sztuka
Teksty „do sztambucha”, czyli polemiki Jerzego Turowicza
„Tygodnik Powszechny” – pismo katolickie

Książki Turowicza

Trzy ćwiartki wieku
Jerzy Turowicz, Jacek Żakowski
Wydawnictwo Znak

Wywiad rzeka, który z Jerzym Turowiczem przeprowadził Jacek Żakowski. Jak czytamy na stronie wydawcy: Książka stanowi „mówiony” autoportret Jerzego Turowicza, w którego wspomnieniach wątki osobiste splatają się nierozdzielnie z wszystkimi meandrami powojennej historii Polski.Zbiór artykułów Jerzego Turowicza publikowanych m. in. w Tygodniku Powszechnym, na temat wiary, katolicyzmu, chrześcijaństwa we współczesnym społeczeństwie

Chrześcijanin w dzisiejszym świecie
Jerzy Turowicz
Wydawnictwo Znak

Zbiór artykułów Jerzego Turowicza publikowanych m. in. w „Tygodniku Powszechnym”, na temat wiary, katolicyzmu, chrześcijaństwa we współczesnym społeczeństwie.

Kościół nie jest łodzią podwodną
Jerzy Turowicz
Wydawnictwo Znak

Zbiór artykułów redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego” pisane po Soborze Watykańskim II. W części pierwszej – publicystyka dotycząca spraw całego Kościoła katolickiego (między innymi obszerna relacja z wyboru papieża Jana Pawła II). Druga część mówi o Kościele w Polsce, a w trzeciej przedstawione są wizerunki ludzi określonych w tytule jako świadkowie Ewangelii.

Wierność Jerzy Turowicz, Tadeusz Kraśko Kantor Wydawniczy SAWW Kolejny dłuższy wywiad z Jerzym Turowiczem przeprowadził Tadeusz Kraśko.

Bilet do raju
Jerzy Turowicz
Wydawnictwo Znak

Wybór publicystyki Jerzego Turowicza. Książka obejmuje w dużej mierze teksty opublikowane po 1989 roku, mówiące m.in. o nowej ewangelizacji i o rachunku sumienia polskiego Kościoła. Znalazły się tutaj także artykuły dokumentujące polski przełom, odnoszące się do dziedzictwa PRL-u i dekomunizacji. Osobny rozdział stanowią świadectwa rozległości zainteresowań kulturalnych Jerzego Turowicza: recenzje książkowe i filmowe, wspomnienia o T. Kantorze czy P. Skrzyneckim.

Korespondencja

Jerzy Turowicz prowadził bardzo bogatą korespondencję z wieloma osobami. Ponieważ zachowywał przesyłane do niego listy, dziś stanowi ona skarbnicę wiedzy nie tylko o Redaktorze „Tygodnika Powszechnego”, ale także o czasach, w których przyszło Turowiczowi żyć. Niestety, bardzo często korespondenci Turowicza nie dbali tak pieczołowicie o listy, które nadsyłał do nich szef „Tygodnika”, przez co korespondencja często jest jedynie jednostronna. Warto jednak zajrzeć do następujących tytułów: