Jacek Żakowski, Trzy ćwiartki wieku. Rozmowy z Jerzym Turowiczem

wprowadzenie Jacek Żakowski

Znak, Kraków 1990

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I
Dom. Pierwsze zaangażowania i debiuty. „Odrodzenie”. Życie akademickie. „Głos Narodu”. Wojna. Plany. Dwór w Goszycach.

ROZDZIAŁ II
Wyzwolenie. Pierwszy „Tygodnik” – ludzie, program, kardynał Sapieha. „Katolicyzm francuski” – personalizm, uniwersalizm, pluralizm. Zespół i formuła „Tygodnika” – wobec cenzury, opcje ideowe. Kościół a polityka.

ROZDZIAŁ III
„Tygodnik” a inteligencja. Przykręcanie śruby. Dyskusja z marksistami. Granice kompromisu – śmierć Stalina. Wobec zagrożenia – pertraktacje. Likwidacja. „Szlifowanie bruków”. „Ka–Ka–Du”. Odwilż. Oświadczenie. Spotkania z Gomułką i Wyszyńskim.

ROZDZIAŁ IV
Drugi „Tygodnik” a polityka, KIK-i, Koło Znak. Neopozytywizm. Wielka Nowenna – spór o model religijności. Świeccy w „oblężonej twierdzy” – środowisko Znaku, kłopoty „Więzi”, „Kryzys w Kościele”. Sobór – najważniejsze spotkania. Podróże. Polonia, emigracja, „Kultura”. Sowietyzacja. Masoneria. Spór o Sobór. Sprawa „Opinii”. Sobór w Polsce. Świeccy w Kościele – kwestia demokracji.

ROZDZIAŁ V
Sprawa listu do biskupów niemieckich. Kłopoty Koła Znak. Słonimski w „Tygodniku”. Marzec 1968. Kwestia żydowska w Kościele i w „Tygodniku” – Karmel oświęcimski. Grudzień 1970 – otwarcie. Sprawa konstytucji – koniec Koła Znak. Czerwiec 1976 – „Tygodnik” a opozycja. Stosunki z prymasem Wyszyńskim.

ROZDZIAŁ VI

Ksiądz Wojtyła. Konklawe. Spotkania i podróże z Papieżem. Papież i Polacy. Papież i Kościół polski. Polski Sierpień. „Solidarność” a „Tygodnik” i środowisko Znaku. „Tygodnik” a opozycja. Stan wojenny.

ROZDZIAŁ VII
Zawieszenie i wznowienie „Tygodnika”. Trzeci „Tygodnik” – nowa sytuacja, nowi autorzy. Pozycja „Tygodnika” i Turowicza. Wiara, modlitwa, duchowość. Rodzina i styl życia. Rachunek sumienia.

PRZEMÓWIENIE JERZEGO TUROWICZA na otwarciu obrad Okrągłego Stołu
(6 lutego 1989 roku)