Jerzy Turowicz, Bilet do raju

wybór Michał Okoński

Znak, Kraków 1999

SPIS TREŚCI

ks. Adam Boniecki MIC, Lektura jak rozmowa
Sprawa katolicyzmu, Tygodnik Powszechny nr 11/1945

DOBRO I ZŁO W KOŚCIELE
Wstępny bilans Soboru, Tygodnik Powszechny nr 1/1966
Kryzys w Kościele, Tygodnik Powszechny nr 1/1969
Kościół ubogich, Tygodnik Powszechny nr 40/1976
Wartości chrześcijańskie i polityka, Tygodnik Powszechny nr 14/1992
Dobro i zło w Kościele, Tygodnik Powszechny nr 20/1995
Odwaga Jana Pawła II, Tygodnik Powszechny nr 32/1994
Rachunek sumienia Kościoła w Polsce, Więź nr 3/1996

TRZECH PAPIEŻY
Jan XXIII nie żyje, Tygodnik Powszechny nr 23/1963
Tydzień życia i pracy Pawła VI, Tygodnik Powszechny nr 1112/1977
Otwarcie i dialog, Tygodnik Powszechny nr 42/1993

ŚWIADKOWIE EWANGELII
Maritain, Tygodnik Powszechny nr 19/1973
Pier Giorgio Frassati, czyli o świętości, Tygodnik Powszechny nr 16/1976
Matka Teresa, czyli miłość czynna, Tygodnik Powszechny nr 5152/1974
Dorothy Day, czyli radykalizm Ewangelii, Tygodnik Powszechny nr 27/1982
Jak zaczyn w cieście (nadtytuł: Mała siostra Magalena od Jezusa i jej dzieło), Tygodnik Powszechny nr 5152/1994
Świadek Ewangelii, Tygodnik Powszechny nr 47/1991

RACJE POLSKIE I RACJE ŻYDOWSKIE
Antysemityzm, Tygodnik Powszechny nr 11/1957
Racje polskie i racje żydowskie, Tygodnik Powszechny nr 14/1987
Chrześcijanie, Polacy i Żydzi, Tygodnik Powszechny nr 11/1991
Ufam, że po raz ostatni… (nadtytuł: W sprawie Karmelu w Oświęcimiu), Tygodnik Powszechny 20/1993

DEKOMUNIZACJA, ALE JAKA?
Dekomunizacja, ale jaka?, Tygodnik Powszechny nr 8/1993
Pamięć i rodowód, Tygodnik Powszechny nr 45/1993
Porównania, Tygodnik Powszechny nr 1/1994

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA
Dar miłości i przyjaźni, Tygodnik Powszechny” nr 1/1998 (mowa Jerzego Turowicza wygłoszona podczas obchodów jego 85. urodzin, 20 grudnia 1997 roku)