Jerzy Turowicz, Pisma wybrane, tomy 1–3

wybór i opracowanie redakcyjne Anna Mateja

posłowie Krzysztof Kozłowski

Universitas, Kraków 2013

Edycja zawiera wybór artykułów Jerzego Turowicza opublikowanych w latach 1932–1999, indeks osób oraz bibliografię jego tekstów.

ZAWARTOŚĆ

TOM I
I. KOŚCIÓŁ POWSZECHNY
wstęp ks. Wacław Hryniewicz OMI
„II. STARSI BRACIA W WIERZE
wstęp Adam Michnik
III. KOŚCIÓŁ W POLSCE
wstęp ks. Adam Boniecki MIC
IV. JAN PAWEŁ II
wstęp Janusz Poniewierski

TOM II
V. LUDZIE
wstęp Teresa Bogucka
VI. ŚWIAT
wstęp Roman Kuźniar
VII. POLSKA
wstęp Maciej Kozłowski
VIII. ŻYCIE I WIARA
wstęp Józefa Hennelowa

TOM III
IX. KULTURA
wstęp Małgorzata Dziewulska
X. ŻYCIE I SZTUKA
wstęp Joanna Olczak-Ronikier
XI. TEKSTY „DO SZTAMBUCHA”, CZYLI POLEMIKI JERZEGO TUROWICZA
wstęp Marcin Król
XII. „TYGODNIK POWSZECHNY” – PISMO KATOLICKIE
wstęp Piotr Mucharski
XIII. ROZMOWY Z JERZYM TUROWICZEM

Wybór wywiadów przeprowadzonych przez: Janusza Eskę i Andrzeja Krasińskiego, Tadeusza Mazowieckiego, Zbigniewa Święcha, Mariana Nowego, ks. Józefa Tischnera, Tomasza Fiałkowskiego i Bronisława Maja oraz Mariana Stalę, Adama Michnika, Jacka Żakowskiego, Krzysztofa Karwata, Krzysztofa Masłonia, Irenę Lewandowską, Jerzego Pilcha, Ireneusza Cieślika i Janusza Poniewierskiego, Artura Domosławskiego, Katarzynę Janowską i Piotra Mucharskiego, Pawła Wołowskiego, Tomasza Fiałkowskiego i Adama Szostkiewicza, Barbarę N. Łopieńską.