Tadeusz Kraśko, Wierność. Rozmowy z Jerzym Turowiczem

Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań 1995

SPIS TREŚCI

1. Sumienie ludzi, sumienie epoki
2. Życie z „Tygodnikiem Powszechnym”
3. Kościół, prasa, władza
4. Katolicyzm, polityka i sztuka
5. Mój Kraków, moja ojczyzna
6. Pożegnanie epoki
7. Kryzys duchowości
8. Tożsamość tysiąclecia
9. Nowe Średniowiecze
10. Demokracja po polsku
11. Czy świat jest rozsądny?
12. Z publicystyki Jerzego Turowicza:

Boskie i cesarskie, „Tygodnik Powszechny” nr 9/1971
Człowiek, tylko człowiek, „Tygodnik Powszechny” nr 50/1978
Przemówienie Jerzego Turowicza na otwarciu obrad Okrągłego Stołu (6 lutego 1989 roku)
Odwaga Jana Pawła II, „Tygodnik Powszechny” nr 32/1994
Dobro i zło w Kościele, „Tygodnik Powszechny” nr 20/1995
Pamięć i rodowód, „Tygodnik Powszechny” nr 45/1993
„Tygodnik Powszechny” w perspektywie 50-lecia (referat wygłoszony 26 marca 1995 roku podczas sympozjum zorganizowanego z okazji 50-lecia „TP”)

List Ojca Świętego Jana Pawła II do redaktora Jerzego Turowicza (Watykan, 5 kwietnia 1995 roku)