Lustro człowieczeństwa – oświadczenie Fundacji Jerzego Turowicza

OŚWIADCZENIE RADY I ZARZĄDU FUNDACJI JERZEGO TUROWICZA Jesteśmy dumni, że Agnieszka Holland, znakomita reżyserka, laureatka Nagrody Jerzego Turowicza z 2021 roku, stworzyła kolejny film poświęcony ważnej, palącej sprawie społecznej. Możemy się jedynie domyślać, jak wielkiego zaangażowania i determinacji wymagać musi współcześnie stworzenie w naszym kraju dzieła na temat bieżący, niestety dzielący Polki i Polaków. Jesteśmy … Czytaj dalej »

Agnieszka Holland laureatką Nagrody im. Jerzego Turowicza

Wybitna polska reżyserka i scenarzystka filmowa Agnieszka Holland została laureatką Nagrody im. Jerzego Turowicza – wyróżnienia ustanowionego w 2013 roku w setną rocznicę urodzin twórcy i wieloletniego redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Ceremonia wręczenia odbędzie się 24 lipca w Pałacu Potockich w Krakowie. Nagroda przyznawana jest za wybitne i oryginalne dzieło artystyczne lub naukowe znajdujące się … Czytaj dalej »

Kerski: ta nagroda należy się Pawłowi Adamowiczowi

Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku został laureatem Nagrody im. Jerzego Turowicza za rok 2019. W swoim wystąpieniu podkreślił wpływ, jaki miał na niego „Tygodnik Powszechny”, który czytywał jeszcze w latach 80. w Berlinie Zachodnim. Cytował Stanisława Stommę, wspominał Jerzego Giedroycia i Stanisława Stommę, którzy odegrali nie mniej istotną rolę w kształtowaniu się … Czytaj dalej »

Powinność braterstwa

Basil Kerski jak mało kto wie, że to właśnie od jakości instytucji i kwalifikacji tworzących je osób zależy jakość naszego życia, szczególnie, gdy chodzi o los osób marginalizowanych, wykluczonych, chorych lub pod jakimś względem słabszych, o los osób doświadczonych wojną, dyskryminacją, prześladowaniem – mówiła w laudacji na cześć tegorocznego laureata Nagrody im. Jerzego Turowicza Dominika … Czytaj dalej »

Nagroda Turowicza już niebawem!

Już po raz szósty Fundacja im. Jerzego Turowicza przyzna Nagrodę imienia swojego patrona. Laureata poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się w sobotę, 25 stycznia o godz. 17 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Już po raz szósty Fundacja im. Jerzego Turowicza przyzna Nagrodę imienia swojego patrona. Laureata poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie … Czytaj dalej »

Ewa Lipska z Nagrodą im. Jerzego Turowicza!

Poetka Ewa Lipska otrzymała Nagrodę im. Jerzego Turowicza za tomik „Pamięć operacyjna”, a także za całokształt twórczości. Nagrodę w imieniu Fundacji wręczyła Elżbieta Jogałła, córka Jerzego Turowicza. A to właśnie tam, w kurzu kulis, w ich półmroku wydarza się nasze realne życie. Tam leży nasza prawdziwa ojczyzna: obawa, wahanie i żal. Nasza bezprzykładna ojczyzna, która … Czytaj dalej »

Nagroda Jerzego Turowicza – czekamy na zgłoszenia!

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody Jerzego Turowicza. Tegoroczna edycja (2018) obejmuje dzieła z lat 2016 – 2017. Nagrodę stanowią: statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości ogłaszanej co roku przez Zarząd Fundacji. Prawo zgłaszania kandydatur do Nagrody mają członkowie Kapituły Nagrody, Zarządu i Rady Fundacji Jerzego Turowicza, redakcje „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku” i innych czasopism kulturalnych, wydawcy, związki twórcze oraz wcześniejsi laureaci.

Czytaj dalej »Nagroda Jerzego Turowicza – czekamy na zgłoszenia!

Laudacja prof. Andrzeja Friszkego dla prof. Pawła Machcewicza

Paweł Machcewicz – historyk pozytywnie zaangażowany

Paweł Machcewicz jest dziś szeroko znany jako – do niedawna – dyrektor i szef zespołu twórców Muzeum II Wojny Światowej.

Do tego zadania dochodził stopniowo poprzez inne doświadczenia, o których trzeba opowiedzieć.

Pracę historyka rozpoczynał na seminarium prof. Marcina Kuli w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1991 r. był (i jest dotąd) związany z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, utworzonym w 1990 r., na początku wielkiej transformacji demokratycznej. W zespole historyków – badaczy PRL – stworzonym i kierowanym przez prof. Andrzeja Paczkowskiego, było początkowo nas czterech – Paczkowski, Machcewicz, ja i Dariusz Stola, obecnie dyrektor Muzeum Polin. Podejmowaliśmy badania źródłowe nad dziejami powojennej Polski w oparciu o otworzone właśnie archiwa. Paweł Machcewicz opracował nowatorską historię roku 1956 – przemian postaw społecznych i świadomości, którą obronił jako doktorat w 1993 roku. Opracował także popularną, ale wartościową biografię Władysława Gomułki. Uczestniczył w różnych konferencjach, dyskusjach na łamach prasy, i współredagował miesięcznik „Mówią Wieki”, adresowany do młodzieży licealnej. Wspólnie przygotowywaliśmy pamiętne konferencje w Jachrance o wielkich wydarzeniach lat 1980-81 oraz w Miedzeszynie o początkach transformacji 1989 roku.

Czytaj dalej »Laudacja prof. Andrzeja Friszkego dla prof. Pawła Machcewicza