Debata „Turowicz – Miłosz”

Andrzej Franaszek i Tomasz Fiałkowski wezmą udział w organizowanej w Poznaniu debacie „Turowicz – Miłosz”, która odbędzie się w ramach uroczystości związanych z przyznaniem tegorocznej Nagrody Kościelskich. Spotkanie odbędzie się 12 października o godz. 12. w Sali Śniadeckich Collegium Maius UAM (ul. Fredry 10). Po spotkaniu Tomasz Fiałkowski otworzy wystawę poświęconą życiu Jerzego Turowicza.

Współorganizatorem spotkania jest Klub „Tygodnika Powszechnego” w Poznaniu

Spotkania, ale i korespondencja Jerzego Turowicza z Czesławem Miłoszem były niezwykle barwne, do dziś pozostało po nich wiele anegdot. A któż może pokazać, zarzyłość między wieloletnim redaktorem naczelnym „Tygodnika Powszechnego”, a wybitnym pisarzem i noblistą, lepiej od biografów. Mieliśmy już okazję zapoznać się z biografią Czesława Miłosza autorstwa Andrzeja Franaszka, w tym roku niecierpliwie oczekujemy książki opowiadającej o życiu Jerzego Turowicza, nad którą pracuje Tomasz Fiałkowski. Spotkanie, które odbywa się nieprzypadkowo przy okazji wręczenia Nagrody Kościelskich (wszak Andrzej Franaszek za swoje dzieło otrzymał w ubiegłym roku tę nagrodę) powinno być idealnym preludium do planowanej na ten rok biografii Turowicza.

Spotkanie poprowadzi Anna Mateja, wieloletnia dziennikarka „Tygodnika Powszechnego”, autorka wydanej niedawno książki: „Co zdążysz zrobić, to zostanie. Portret Jerzego Turowicza”.

Spotkanie należy do cyklu imprez współorganizowanych przez Fundację Jerzego Turowicza, które mają na celu uczcić przypadającą w tym roku setną rocznicę urodzin twócy i wieloletniego redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”.