Fundacja została zarejestrowana

12 września 2011 roku Fundacja Jerzego Turowicza  została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 395553.