Ks. Boniecki w Szczecinie o Turowiczu

Szczecin, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – spotkanie z ks. Adamem Bonieckim, redaktorem-seniorem „Tygodnika Powszechnego”, zamykające konferencję poświęconą stuleciu urodzin Jerzego Turowicza, która odbyła się w grudniu 2012 roku na Uniwersytecie Szczecińskim.
Dyskusję poprowadził prof. Andrzej Sulikowski; organizatorami byli: Pracownia Badań nad Kulturą Religijną i Dawnym Piśmiennictwem w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Koło Naukowe Literaturoznawców.