Lustro człowieczeństwa – oświadczenie Fundacji Jerzego Turowicza

OŚWIADCZENIE RADY I ZARZĄDU

FUNDACJI JERZEGO TUROWICZA

Jesteśmy dumni, że Agnieszka Holland, znakomita reżyserka, laureatka Nagrody Jerzego Turowicza z 2021 roku, stworzyła kolejny film poświęcony ważnej, palącej sprawie społecznej. Możemy się jedynie domyślać, jak wielkiego zaangażowania i determinacji wymagać musi współcześnie stworzenie w naszym kraju dzieła na temat bieżący, niestety dzielący Polki i Polaków. Jesteśmy wdzięczni Agnieszce Holland, że po raz kolejny pomaga nam przejrzeć się w lustrze polskości, a nade wszystko człowieczeństwa.

Życzymy powodzenia Reżyserce oraz wszystkim Twórcom filmu „Zielona Granica” podczas trwającego właśnie konkursu na festiwalu filmowym w Wenecji.

Członkowie Rady i Zarządu Fundacji Jerzego Turowicza: Tomasz Fiałkowski (prezes zarządu), Elżbieta Jogałła (przewodnicząca rady) Damian Kalbarczyk (wiceprezes zarządu), Anna Kozłowska-Kalbarczyk, Zofia Katarzyna Morstin, Marcin Pera, Maciej Plewiński, Magdalena Smoczyńska, Marta Smoczyńska (sekretarz zarządu), Michał Smoczyński, Krystyna Zachwatowicz-Wajda

 

Fot. Maciej Plewiński

***

Nagroda Jerzego Turowicza przyznawana jest za wybitne i oryginalne dzieło artystyczne lub naukowe znajdujące się w kręgu tematów, do których Jerzy Turowicz (1912–1999) wracał w swojej publicystyce i działalności publicznej, oraz reprezentujące wartości, które były mu bliskie: personalistyczne podejście do człowieka, tolerancja i dialog, sprzeciw wobec postaw ksenofobicznych, rewidowanie utrwalonych stereotypów czy prymat swobody poszukiwań nad ideologią.

– Laureatka Nagrody im. Jerzego Turowicza to jedna z najważniejszych postaci polskiego kina i zarazem polskiego życia publicznego. Nagradzamy jej dwa ostatnie filmy – „Obywatela Jonesa” (2019) i „Szarlatana” (2020), pamiętając jednak, że stanowią one kolejne ogniwa długiego łańcucha wybitnych dzieł rozpoczętego w latach 70. „Aktorami prowincjonalnymi” – mówił podczas wręczenia nagrody w 2021 r. w Krakowie o Agnieszce Holland prof. Tadeusz Lubelski, członek Kapituły Nagrody im. Jerzego Turowicza.