Mamy nowy zarząd! 

Anna Kozłowska-Kalbarczyk, Zofia Katarzyna Morstin, Marcin Pera i Helena Plewińska tworzą nowy zarząd Fundacji Jerzego Turowicza.  Stawia on przed sobą wiele wyzwań, pośród których najważniejszymi są organizacja Nagrody Jerzego Turowicza, powrót do cyklicznych spotkań w ramach „Świata Turowicza”, przygotowanie szeregu inicjatyw społecznych i obywatelskich, a także troska o dziedzictwo twórcy „Tygodnika Powszechnego”.

15 września br. w Piwnicy Powszechnej, siedzibie krakowskiego Klubu “Tygodnika Powszechnego”, odbyło się zebranie rady Fundacji, na którym podjęto i przegłosowano decyzje o zmianach, a 9 października sąd te zmiany zatwierdził.

Dotychczasowemu zarządowi, który dotąd tworzyli Tomasz Fiałkowski (prezes), Damian Kalbarczyk (wiceprezes) i Marta Smoczyńska (sekretarz) złożono podziękowania. Wszyscy członkowie odchodzącego zarządu przyjęli zaproszenie do członkostwa w radzie Fundacji, do której formalnie dołączył też Maciej Plewiński, twórca statuetki Nagrody Turowicza od lat blisko współpracujący z radą i zarządem.

Nowy zarząd, nowe wyzwania

Prezesem Fundacji został Marcin Pera, a wraz z nim zarządzać Fundacją przez najbliższe 3 lata będą: Anna Kozłowska-Kalbarczyk, Zofia Katarzyna Morstin i Helena Plewińska. Ustalono również podział kompetencji między zarządem i radą, a także przyjęto plan działań na całą kadencję. Priorytetowym zadaniem zarządu jest pozyskanie środków na realizację zadań Fundacji, które wymienione zostały powyżej.

Pierwsze działania zarządu są już zresztą za nami. To m.in. spotkanie z Agnieszką Holland, laureatką Nagrody Turowicza z 2021 r. poświęcone filmowi „Zielona granica”. W spotkaniu udział wzięło kilkaset osób.

Na koniec października planowane jest spotkanie w 10. rocznicę śmierci Tadeusza Mazowieckiego, w którym wezmą udział Andrzej Brzeziecki (laureat Nagrody Turowicza z 2015 r. za biografię Mazowieckiego) oraz Henryk Woźniakowski.

Sylwetki członków nowego zarządu:

Anna Kozłowska Kalbarczyk – z wykształcenia historyk i manager public relations, zawodowo związana była z radiem RMF FM. Założycielka i członek zarządu stowarzyszenia Funkcja Miasto. Jedna z fundatorek Fundacji Jerzego Turowicza, od 2013 roku członek rady Fundacji, obecnie wybrana do jej zarządu.

Zofia Katarzyna Morstin – absolwentka polonistyki na UJ, sekretarka w redakcji „Tygodnika Powszechnego” w latach 1984 – 2007, w radzie Fundacji od 2012 roku, od 2023 roku wybrana do zarządu Fundacji, w której objęła zaszczytną rolę dziaderski (feminatyw od dziaders).

Marcin Pera – absolwent politologii i dziennikarstwa UAM w Poznaniu, działacz społeczny, współzałożyciel Klubu „Tygodnika Powszechnego” w Poznaniu i inicjator ruchu Klubów „TP”, zawodowo zajmuje się marketingiem. Z naszą Fundacją związany od początku jej istnienia, dotąd członek rady Fundacji.

Helena Plewińska – z wykształcenia antropolog kulturowy i menedżerka kultury. Zawodowo związana z Polityką Insight, w której dba o rozwój kultury organizacyjnej i dobrostan zespołu pracując w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Znalazła się w założycielskim gronie fundatorów Fundacji, a od 2023 r. działa w jej zarządzie.