Nagroda im. Jerzego Turowicza 2015/16

Nagroda (2)W grudniu 2012 roku, w setną rocznicę urodzin Jerzego Turowicza (1912–1999), jednej z najważniejszych postaci polskiej historii XX wieku, twórcy i przez 50 lat redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”, wybitnego publicysty i autorytetu w życiu publicznym została ustanowiona, przez Fundację Jego imienia.

Nagroda im. Jerzego Turowicza

Nagroda przyznawana jest za wybitne i oryginalne dzieło literackie, plastyczne, muzyczne, teatralne lub filmowe bądź pracę z dziedziny nauk humanistycznych, znajdujące się w kręgu tematów, do których Jerzy Turowicz wracał w swojej publicystyce i działalności publicznej, oraz wartości, które były mu bliskie.

Nagrodę stanowią: statuetka oraz kwota pieniężna w wysokości 10.000 PLN

Wyróżniane będą dzieła twórców polskich, żyjących w chwili ogłoszenia Nagrody, opublikowane bądź zaprezentowane w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok jej przyznania.

Tegoroczna edycja obejmuje lata 2015/2016

Zgłoszeń dokonywać należy na piśmie pod adresem :

fundacja@turowicz.org

lub

Fundacja Jerzego Turowicza

Dunajewskiego 1/7B

31-133 Kraków

 

do 5 maja 2017