Nagroda Jerzego Turowicza

W grudniu 2012 roku obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Jerzego Turowicza (1912–1999), twórcy i przez 50 lat redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”, wybitnego publicysty i autorytetu w życiu publicznym. Jego postać i dorobek przypominać będzie teraz Nagroda Jerzego Turowicza, ustanowiona przez Fundację Jego imienia.

Jerzy Turowicz poprzez swoje pismo i poprzez osobiste przyjaźnie łączył rozmaite, często odległe od siebie środowiska, budując między nimi trwałe mosty. Jego wszechstronne zainteresowania obejmowały praktycznie wszystkie dziedziny kultury. Stąd szeroko zakreślony program Nagrody.

Nagroda będzie przyznawana za wybitne i oryginalne dzieło literackie, naukowe, plastyczne, muzyczne, teatralne lub filmowe, znajdujące się w kręgu tematów, do których Jerzy Turowicz wracał w swojej publicystyce i działalności publicznej, oraz reprezentujące wartości, które były mu bliskie. Te wartości to personalistyczne podejście do człowieka, oparte na głęboko przeżytym chrześcijaństwie, a równocześnie otwarcie na inne nurty myślenia. Tolerancja i dialog jako podstawa funkcjonowania społeczeństwa i kultury. Sprzeciw wobec postaw ksenofobicznych, zwłaszcza antysemityzmu. Rewidowanie utrwalonych stereotypów. Docenianie jakości dzieła artystycznego czy naukowego. Prymat swobody poszukiwań nad ideologią.

Wyróżniane będą dzieła żyjących twórców polskich, opublikowane bądź zaprezentowane w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok jej przyznania. Nagrodę stanowią: statuetka oraz kwota pieniężna w wysokości ogłaszanej co roku przez zarząd Fundacji Jerzego Turowicza. Prawo zgłaszania kandydatur do Nagrody mają członkowie Kapituły Nagrody, Zarządu i Rady Fundacji Jerzego Turowicza, redakcje „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku” i innych czasopism kulturalnych, związki twórcze oraz wcześniejsi laureaci. Z udziału w konkursie wyłącza się dzieła, których twórcami bądź współtwórcami są członkowie Kapituły i jej sekretarz oraz członkowie Zarządu i Rady Fundacji Jerzego Turowicza.

Konkurs składa się z dwóch etapów: w etapie pierwszym Kapituła dokonuje wyboru siedmiu nominacji, w etapie drugim spośród nominacji wyłania laureata.

Kontakt: Fundacja Jerzego Turowicza, 30-232 Kraków, ul. Leśna 21

Laureaci

2013

Joanna Olczak-Ronikier za książkę „Korczak. Próba biografii”

2014

Marcin Zaremba za książkę „Wielka trwoga: Polska 1944–1947: ludowa reakcja na kryzys”

2015 

Andrzej Brzeziecki za książkę „Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera”

2017 

Paweł Machcewicz za stworzenie gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej

2017

Monika Sznajderman za książkę „Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna”

2018

Ewa Lipska za tomik poezji „Pamięć operacyjna” i całokształt twórczości

2020

Basil Kerski wraz z zespołem Europejskiego Centrum Solidarności za sposób prowadzenia ECS w ostatnich latach.

2021

Agnieszka Holland za całokształt twórczości artystycznej i działalność społeczną oraz obywatelską.

Aktualności

Nagrania z wręczenia Nagrody

Patronat medialny

winieta TP mała