O fundacji

10 grudnia 2012 roku minęła setna rocznica urodzin Jerzego Turowicza. Rok jubileuszowy był najlepszą sposobnością, by przypomnieć jego postać oraz sprawy, którym poświęcił życie.

Istnieje już Archiwum Jerzego Turowicza, utworzone wkrótce po jego śmierci w styczniu 1999 roku. Dzięki wielu darczyńcom, a także p. Andrzejowi Barańskiemu, który na kilka lat udostępnił bezinteresownie lokal na siedzibę Archiwum, uporządkowano ogromny zbiór korespondencji, rękopisów i innych dokumentów. Skorzystało z niego już wielu badaczy, a w przygotowaniu znajduje się monografia poświęcona twórcy „Tygodnika Powszechnego”.

Jesteśmy jednak przekonani, że opieka nad spuścizną Jerzego Turowicza i utrwalenie pamięci o nim stanowi tylko część zadania, które przed nami stoi. Równie istotna jest wierność ideom, które były mu bliskie i które starał się zaszczepić, redagując swoje pismo. Kościół rozwijający dorobek Soboru Watykańskiego II, prowadzący dialog z innymi religiami i światopoglądami w duchu wzajemnego szacunku, szanujący świeckość instytucji demokratycznego państwa; chrześcijaństwo pamiętające o swoich żydowskich korzeniach i umiejące przyjąć odpowiedzialność za skutki wielowiekowej wrogości wobec narodu wybranego; kultura i sztuka tworzona w duchu wolności, nie obawiająca się ryzyka poszukiwań – to nie puste i przebrzmiałe hasła, ale wartości wciąż aktualne. Dziś bardziej niż kiedykolwiek trzeba o nich przypominać i brać je w obronę.

Dlatego zdecydowaliśmy powołać Fundację Jerzego Turowicza. Jej pierwszym celem była koordynacja obchodów Stulecia Urodzin Jerzego Turowicza – autorami pomysłu Stulecia byli młodzi ludzie z Klubu Tygodnika Powszechnego w Poznaniu. W 2013 roku ufundowaliśmy Nagrodę im. Jerzego Turowicza, która „będzie przyznawana za wybitne i oryginalne dzieło literackie, naukowe, plastyczne, muzyczne, teatralne lub filmowe, znajdujące się w kręgu tematów, do których Jerzy Turowicz wracał w swojej publicystyce i działalności publicznej”. W dalszej perspektywie chodzi o stworzenie ośrodka, który służyć będzie podtrzymywaniu i rozwijaniu wspomnianych już idei, o miejsce spotkania ludzi, którym dziedzictwo myślowe i duchowe Jerzego Turowicza jest bliskie.

Fundatorzy

Struktura

Statut

Kontakt:
Fundacja Jerzego Turowicza
Sobieskiego 7/6 , 31-136 Kraków
tel. kontaktowy 602631161
NIP 6762448825, REGON  122398809,
nr konta bankowego:      32 1600 1462 1730 8958 9000 0001
e-mail: fundacja@turowicz.org