Struktura

Zarząd Fundacji

Tomasz Fiałkowski – Prezes

Damian Kalbarczyk – Wiceprezes

Marta Smoczyńska – Sekretarz

Rada Fundacji

Elżbieta Jogałła – Przewodnicząca

Anna Kozłowska-Kalbarczyk

Zofia Katarzyna Morstin

Marcin Pera

Maciej Plewiński

Magdalena Smoczyńska

Michał Smoczyński

Krystyna Zachwatowicz-Wajda