Ruszają zgłoszenia do Nagrody im. Jerzego Turowicza

Nagroda imienia Jerzego Turowicza ustanowiona została w 2012 roku w setną rocznicę urodzin twórcy i wieloletniego redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Przyznawana jest za wybitne i oryginalne dzieło literackie, plastyczne, muzyczne, teatralne lub filmowe bądź pracę z dziedziny nauk humanistycznych, znajdujące się w kręgu wartości bliskich Jerzemu Turowiczowi i tematów, do których wracał on w swojej publicystyce i działalności publicznej.

Nagroda przyznawana jest za dzieło twórcy polskiego, żyjącego w chwili jej ogłoszenia, opublikowane bądź zaprezentowane w roku jej przyznawania oraz w ciągu 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok jej przyznania. Tegoroczna edycja obejmuje dzieła od 15 czerwca 2021 do 15 czerwca 2024.

Nagrodę stanowią: statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości ogłaszanej co roku przez Zarząd Fundacji.

Wyboru laureata dokonuje Zarząd i Rada Fundacji Jerzego Turowicza, ogłoszenie wyniku wyboru 15 października, wręczenie Nagrody 7 grudnia br. Prawo zgłaszania kandydatur do Nagrody mają członkowie Zarządu i Rady Fundacji Jerzego Turowicza, redakcje „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku” i innych czasopism kulturalnych, wydawcy, związki twórcze oraz wcześniejsi laureaci.

Zgłoszenia na piśmie prosimy wysyłać na adres:
Fundacja Jerzego Turowicza,
ul. Leśna 21,
30-232 Kraków

lub

fundacja@turowicz.org

do 15 czerwca 2o24 r.

Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, a w szczególności takich jak logo i nazwa konkursu, jest Fundacja Jerzego Turowicza.

Więcej o Nagrodzie im. Jerzego Turowicza.