Trzecia edycja Nagrody im. Jerzego Turowicza

IMG_0923Nagroda ustanowiona została w 2013 roku przez Fundację Jerzego Turowicza. Przyznawana jest za wybitne i oryginalne dzieło literackie, naukowe, plastyczne, muzyczne, teatralne lub filmowe, znajdujące się w kręgu tematów i wartości, które były bliskie Jerzemu Turowiczowi, takich jak personalistyczne podejście do człowieka, oparte na głęboko przeżytym chrześcijaństwie i otwarte na inne nurty myślenia, tolerancja i dialog, sprzeciw wobec postaw ksenofobicznych, zwłaszcza antysemityzmu, prymat swobody poszukiwań nad ideologią. Dotychczas nagrodzeni zostali Joanna Olczak-Ronikier za biografię Janusza Korczaka i Marcin Zaremba za książkę „Wielka trwoga. Polska 1944-1947”

Nagrodę stanowią: statuetka oraz kwota pieniężna w wysokości ogłaszanej co roku przez zarząd Fundacji. Prawo zgłaszania kandydatur mają członkowie kapituły nagrody, zarządu i rady Fundacji Jerzego Turowicza, redakcje czasopism, wydawcy, związki twórcze oraz wcześniejsi laureaci. Zgłaszać można dzieła żyjących twórców polskich, opublikowane bądź zaprezentowane w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok przyznania nagrody. Z udziału w konkursie wyłącza się dzieła, których twórcami bądź współtwórcami są członkowie kapituły oraz zarządu i rady Fundacji.

Zgłoszeń należy dokonywać pod adresem: Fundacja Jerzego Turowicza, ul. Dunajewskiego 1 m. 7 b, Kraków 31-133, do 15 grudnia 2015 roku. Wręczenie Nagrody planowane jest w pierwszej połowie lutego 2016 roku.

 

ZARZĄD I RADA FUNDACJI JERZEGO TUROWICZA

 

Kapituła Nagrody:

Teresa Bogucka

Józefa Hennelowa

Dominika Kozłowska

Tomasz Cyz

Marcin Król

Jarosław Makowski

Wawrzyniec Smoczyński

Adam Szostkiewicz

Przewodniczący Kapituły: Tomasz Fiałkowski