Turowicz w Warszawie

Już 26 kwietnia w budynku Agory odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Świat Turowicza”. Tym razem tematem spotkania będzie Warszawa. 

Specjalnymi gośćmi spotkania będą osoby z domów, które Jerzy Turowicz regularnie odwiedzał będąc w Warszawie, a bywał tam bardzo często, czego dowodem są jego zapiski w kalendarzach. Wśród osób zaproszonych będą m.in. Dorota Woyke, wnuczka p. Anieli Urbanowiczowej, u której Tygodnik miał bazę noclegową (i ideową), Julia Hartwig, Justyna Guze, cóka Joanny Guze, rodzina Dunki Micińskiej, liczni Grocholscy & Zanussiowie z Krakowskiego Przedmieścia, dzieci Kisiela (Jerzy i Krystyna), Stommy (Ludwik), Róża Thun z rodziną , a także osoby bardziej publiczne: Tadeusz Mazowiecki, Władysław Bartoszewski i Adam Michnik. Publiczność (w liczbie  ok. 100 osób – za zaproszeniami) przewidujemy głównie warszawską −  chodzi o osoby, którym postać Jerzego Turowicza jest bliska.

Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 26 kwietnia o godz. 18. biurowcu Agory przy  ul. Czerskej 8/10 (wejście od ul. Czerniakowskiej).

Kilka dni wcześniej, bo 22 kwietnia odprawiona zostanie w Warszawie imieninowa (termin jest bliski imieninom Jerzego Turowicza) Msza św. Wszystkich zapraszamy na godz. 11 do Kościoła Wizytek na Krakowskim Przedmieściu. Mszę św. odprawi ks. prałat Aleksander Seniuk, Rektor Wizytek.