Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Jerzego Turowicza

10 grudnia 2012 roku mija 100. rocznica urodzin  Jerzego Turowicza, wybitnego intelektualisty, dziennikarza, człowieka kultury, patrioty, orędownika otwarcia Kościoła na współczesny świat oraz jednego z prekursorów dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, działacza opozycji antykomunistycznej, kawalera Orderu Orła Białego, współtwórcy i przez dziesięciolecia redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego” – pisma, które w czasach braku demokracji w Polsce, cenzury i represji politycznych, było ośrodkiem niezależnej myśli.
W 100. rocznicę urodzin Jerzego Turowicza Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci Jego pamięć.

Stenogram sejmowy 6 grudnia 2012 roku