Jerzy Turowicz, Kościół nie jest łodzią podwodną. Wybór publicystyki z lat 1964–1987

wybór i redakcja Józefa Hennelowa

Znak, Kraków 1990

SPIS TREŚCI

ZAMIAST WSTĘPU
Człowiek, tylko człowiek, Tygodnik Powszechny nr 50/1978

CZĘŚĆ I. OD SOBORU DO DZISIAJ
Wstępny bilans Soboru, Tygodnik Powszechny nr 1/1966
W rok po zakończeniu Soboru, Tygodnik Powszechny nr 52/1966
Kryzys w Kościele, Tygodnik Powszechny nr 1/1969
Świeccy odpowiadają na apel, Tygodnik Powszechny nr 4/1968
Dialog wewnątrz Kościoła, Tygodnik Powszechny nr 19/1971
Kościół nie jest łodzią podwodną, Tygodnik Powszechny nr 39/1972
Pan Bóg i łacina, Tygodnik Powszechny nr 20/1975
Kościół ubogich, Tygodnik Powszechny nr 40/1976
Tajemnica papieża Jana, Tygodnik Powszechny nr 23/1964
Tydzień życia i pracy Pawła VI, Tygodnik Powszechny nr 1112/1977
Telefonem z Rzymu: śmierć Jana Pawła I, konklawe, wybór Jana Pawła II, Tygodnik Powszechnynr 4145/1978
Magisterium i teologowie, Tygodnik Powszechnynr 6/1980
Miłość i nienawiść, Tygodnik Powszechny nr 21/1981
Ciągłość i zmiana, Tygodnik Powszechny 47/1985

CZĘŚĆ II. Z POLSKIEJ PERSPEKTYWY
1000, Tygodnik Powszechny nr 1516/1966
Sens naszego działania, Tygodnik Powszechny nr 13/1970
Parafia wspólnotą miłości, Tygodnik Powszechny nr 40/1975
„I skończona jest próba przemocy…”, Tygodnik Powszechny nr 19/1975
Krzyż na Placu Zwycięstwa, Tygodnik Powszechny nr 25/1979
Męczennik Oświęcimia, Tygodnik Powszechny nr 42/1982
Został z nami, Tygodnik Powszechny nr 28/1983
Jaki będzie ten kraj?, Tygodnik Powszechny nr 31/1983 i nr 35/1983
Kościół i polityka, Tygodnik Powszechny nr 12/1985
Racje polskie i racje żydowskie, Tygodnik Powszechny nr 14/1987
Jan Paweł II w ojczyźnie trudnego wyzwania, Tygodnik Powszechny nr 26/1987

CZĘŚĆ III. ŚWIADKOWIE EWANGELII
Budował jedność, Tygodnik Powszechny nr 48/1968
Thomas Merton, Tygodnik Powszechny nr 9/1969
Był człowiek imieniem Atenagoras, Tygodnik Powszechny nr 32/1972
Maritain, Tygodnik Powszechny nr 19/1973
Dom Hélder Câmara, Tygodnik Powszechny nr 11/1974
Matka Teresa, czyli miłość czynna, Tygodnik Powszechny nr 5152/1974
Pier Giorgio Frassati, czyli o świętości, Tygodnik Powszechny nr 16/1976
Giorgio La Pira, Tygodnik Powszechny nr 13/1978
Dorothy Day, czyli radykalizm Ewangelii, Tygodnik Powszechny nr 27/1982