Relacje o Jerzym Turowiczu

Rozmowy o Jerzym Turowiczu – przeprowadzone i opracowane przez Annę Mateję – powstały w latach 2008–2012. Autorka, usuwając własne pytania z nagranych wypowiedzi, napisała samodzielne opowieści ponad sześćdziesięciorga osób, które przyjaźniły się i współpracowały z wieloletnim redaktorem naczelnym „Tygodnika Powszechnego”. Fragmenty relacji zostały opublikowane w książce Anny Matei Co zdążysz zrobić, to zostanie. Portret Jerzego Turowicza (Znak, Kraków 2012). Na naszej stronie internetowej udostępniamy je w pełnej wersji.

Prowadzenie prac nad zebraniem i opracowaniem relacji zostało sfinansowane przez Fundację Tygodnika Powszechnego (ze środków Krakowskiej Fundacji Komunikacji Społecznej) i Fundację Jerzego Turowicza (ze środków Narodowego Centrum Kultury), dzięki niezastąpionym działaniom Krzysztofa Kozłowskiego, współzałożyciela i pierwszego prezesa obu instytucji.

Maria i Bogdan de Barbaro

Ewa Beynar-Czeczott

Teresa Bogucka

ks. Adam Boniecki MIC

Halina Bortnowska

Danuta Chmielecka-Alovisi

Krystyna Chmielecka-Pawlusowa

Nawojka Cieślińska-Lobkowicz

Zofia Dunikowska

Marek Edelman

Jan Paweł Gawlik

Alfred Gawroński

Anna Grocholska

Ludmiła i Stanisław Grygielowie

Justyna Guze

Józefa Hennelowa

Irena Jun

Uta Kalinowska

ks. Łukasz Kamykowski

Jerzy Kłoczowski

Krzysztof Kozłowski

Maciej Kozłowski

Jadwiga i Stanisław Kracikowie

Anna Krasnowolska

Janina Kraupe-Świderska

Elżbieta Łubieńska

ks. Mieczysław Maliński

Bronisław Mamoń

Tadeusz Mazowiecki

Zofia Katarzyna Morstin

Elżbieta Muskat-Tabakowska

Zdzisław Najder

Anna Niżegorodcew

Janina Ochojska

Irena Oszacka

Wojciech Plewiński

Ewa Preisner

Stanisław Rodziński

Dorota Schroeder

Teresa Schroeder-Starowieyska

Agnieszka Skąpska

Jerzy Skąpski

Marek Skwarnicki

Piotr Słonimski

Teresa Stankiewicz

Władysław Stróżewski

Barbara Strzelecka

Helena Styrna-Mamoniowa

Dorota Swat

Anna Szałapak

Krzysztof Śliwiński

Karol Tarnowski

ks. Mieczysław Turek

Andrzej Turnau

Jan Turnau

Andrzej Wielowieyski

Stefan Wilkanowicz

Joanna Wolska-Potocka

Maria Woźniakowska

Jacek Woźniakowski

Krystyna Zachwatowicz-Wajda

Włodzimierz Zagórski