Biblioteka Turowicza

Jerzy Turowicz, Chrześcijanin w dzisiejszym świecie

wybór Józefa Hennelowa

słowo wstępne bp Karol Wojtyła, przedmowa Jerzy Turowicz

Znak, Kraków 1963

SPIS TREŚCI [LINK]

Jerzy Turowicz, Kościół nie jest łodzią podwodną. Wybór publicystyki z lat 1964–1987

wybór i redakcja Józefa Hennelowa

Znak, Kraków 1990

SPIS TREŚCI [LINK]

Jacek Żakowski, Trzy ćwiartki wieku. Rozmowy z Jerzym Turowiczem

wprowadzenie Jacek Żakowski

Znak, Kraków 1990

SPIS TREŚCI [LINK]

Tadeusz Kraśko, Wierność. Rozmowy z Jerzym Turowiczem

Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań 1995

SPIS TREŚCI [LINK]

Jerzy Turowicz, Bilet do raju

wybór Michał Okoński

Znak, Kraków 1999

SPIS TREŚCI [LINK]

Jerzy Turowicz, Pisma wybrane, tomy 1–3

wybór i opracowanie redakcyjne Anna Mateja

posłowie Krzysztof Kozłowski

Universitas, Kraków 2013

Edycja zawiera wybór artykułów Jerzego Turowicza opublikowanych w latach 1932–1999, indeks osób oraz bibliografię jego tekstów.

ZAWARTOŚĆ [LINK]