Świat Turowicza

Chcemy przypominać Turowicza także poprzez jego myśl i zainteresowania. Dlatego od kilku lat regularnie organizujemy spotkania tematyczne poświęcone wszystkiemu, co było Turowiczowi bliskie, starając się przy ich okazji przypominać, ale także rozwijać myślenie Redaktora.

„Świat Jerzego Turowicza” odbył się po raz pierwszy. Na zaproszenie rodziny do Goszyc przyjechali przyjaciele, poeci, czytelnicy wierszy. Po co takie spotkanie? Żeby być ze sobą. Choćby przez chwilę. – tak o pierwszym spotkaniu w Goszycach, które odbyło się w 24 kwietnia 2010 roku pisał Tomasz Cyz na łamach portalu Dwutygodnik.com w artykule Planeta Turowicz. W pierwszym świecie Turowicza udział wzięli m.in. Julia Hartwig, Ryszard Krynicki i Adam Zagajewski.

W kolejnych latach spotykaliśmy się by rozmawiać m.in. o Rzymie Turowicza, czy kwestiach żydowskich. Raz „Świat Turowicza” odbył się poza Goszycami – było to w 2012 roku, gdy w siedzibie głównej „Gazety Wyborczej” o Warszawie Turowicza rozmawiali m.in. Władysław Bartoszewski, Jerzy Kisielewski, Tadeusz Mazowiecki i Adam Michnik

Sadzimy drzewa w Goszycach

Goszyckie spotkania są też okazją do wspólnego sadzenia drzew. Wszystko zaczęło się od wiersza Piosenka na wiosnę, autorstwa Artura Międzyrzeckiego, z tomu Wojna nerwów (Czytelnik 1983), który zainspirował nas do zasadzenia koło dworu w Goszycach (należącego do rodziny Anny Turowiczowej) pierwszych krzewów i drzewa:

czytaj więcej…

Wideo

Aktualności

Dwór w Goszycach

Miejscem spotkań, które nazwaliśmy Światem Turowicza jest zazwyczaj Dwór w Goszycach, który znajduje się tuż obok zaznaczonego na mapie Starego Dworu. Dwór należał do rodziny Anny Turowicz. Turowiczowie spędzili w dworze lata wojenne.