Agnieszka Holland laureatką Nagrody im. Jerzego Turowicza

Wybitna polska reżyserka i scenarzystka filmowa Agnieszka Holland została laureatką Nagrody im. Jerzego Turowicza – wyróżnienia ustanowionego w 2013 roku w setną rocznicę urodzin twórcy i wieloletniego redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Ceremonia wręczenia odbędzie się 24 lipca w Pałacu Potockich w Krakowie. Nagroda przyznawana jest za wybitne i oryginalne dzieło artystyczne lub naukowe znajdujące się … Czytaj dalej »

Kerski: ta nagroda należy się Pawłowi Adamowiczowi

Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku został laureatem Nagrody im. Jerzego Turowicza za rok 2019. W swoim wystąpieniu podkreślił wpływ, jaki miał na niego „Tygodnik Powszechny”, który czytywał jeszcze w latach 80. w Berlinie Zachodnim. Cytował Stanisława Stommę, wspominał Jerzego Giedroycia i Stanisława Stommę, którzy odegrali nie mniej istotną rolę w kształtowaniu się … Czytaj dalej »

Powinność braterstwa

Basil Kerski jak mało kto wie, że to właśnie od jakości instytucji i kwalifikacji tworzących je osób zależy jakość naszego życia, szczególnie, gdy chodzi o los osób marginalizowanych, wykluczonych, chorych lub pod jakimś względem słabszych, o los osób doświadczonych wojną, dyskryminacją, prześladowaniem – mówiła w laudacji na cześć tegorocznego laureata Nagrody im. Jerzego Turowicza Dominika … Czytaj dalej »

Nagroda Turowicza już niebawem!

Już po raz szósty Fundacja im. Jerzego Turowicza przyzna Nagrodę imienia swojego patrona. Laureata poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się w sobotę, 25 stycznia o godz. 17 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Już po raz szósty Fundacja im. Jerzego Turowicza przyzna Nagrodę imienia swojego patrona. Laureata poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie … Czytaj dalej »

Ewa Lipska z Nagrodą im. Jerzego Turowicza!

Poetka Ewa Lipska otrzymała Nagrodę im. Jerzego Turowicza za tomik „Pamięć operacyjna”, a także za całokształt twórczości. Nagrodę w imieniu Fundacji wręczyła Elżbieta Jogałła, córka Jerzego Turowicza. A to właśnie tam, w kurzu kulis, w ich półmroku wydarza się nasze realne życie. Tam leży nasza prawdziwa ojczyzna: obawa, wahanie i żal. Nasza bezprzykładna ojczyzna, która … Czytaj dalej »

Nagroda Jerzego Turowicza – czekamy na zgłoszenia!

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody Jerzego Turowicza. Tegoroczna edycja (2018) obejmuje dzieła z lat 2016 – 2017. Nagrodę stanowią: statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości ogłaszanej co roku przez Zarząd Fundacji. Prawo zgłaszania kandydatur do Nagrody mają członkowie Kapituły Nagrody, Zarządu i Rady Fundacji Jerzego Turowicza, redakcje „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku” i innych czasopism kulturalnych, wydawcy, związki twórcze oraz wcześniejsi laureaci.

Czytaj dalej »Nagroda Jerzego Turowicza – czekamy na zgłoszenia!

Laudacja prof. Andrzeja Friszkego dla prof. Pawła Machcewicza

Paweł Machcewicz – historyk pozytywnie zaangażowany

Paweł Machcewicz jest dziś szeroko znany jako – do niedawna – dyrektor i szef zespołu twórców Muzeum II Wojny Światowej.

Do tego zadania dochodził stopniowo poprzez inne doświadczenia, o których trzeba opowiedzieć.

Pracę historyka rozpoczynał na seminarium prof. Marcina Kuli w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1991 r. był (i jest dotąd) związany z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, utworzonym w 1990 r., na początku wielkiej transformacji demokratycznej. W zespole historyków – badaczy PRL – stworzonym i kierowanym przez prof. Andrzeja Paczkowskiego, było początkowo nas czterech – Paczkowski, Machcewicz, ja i Dariusz Stola, obecnie dyrektor Muzeum Polin. Podejmowaliśmy badania źródłowe nad dziejami powojennej Polski w oparciu o otworzone właśnie archiwa. Paweł Machcewicz opracował nowatorską historię roku 1956 – przemian postaw społecznych i świadomości, którą obronił jako doktorat w 1993 roku. Opracował także popularną, ale wartościową biografię Władysława Gomułki. Uczestniczył w różnych konferencjach, dyskusjach na łamach prasy, i współredagował miesięcznik „Mówią Wieki”, adresowany do młodzieży licealnej. Wspólnie przygotowywaliśmy pamiętne konferencje w Jachrance o wielkich wydarzeniach lat 1980-81 oraz w Miedzeszynie o początkach transformacji 1989 roku.

Czytaj dalej »Laudacja prof. Andrzeja Friszkego dla prof. Pawła Machcewicza

Laudacja prof. Jacka Leociaka dla Moniki Sznajderman

We wstępie do opracowanej przez siebie relacji uciekiniera z Treblinki Jakuba Krzepickiego, ukrytej i ocalonej wraz z innymi dokumentami Archiwum Ringelbluma, Rachela Auerbach napisała na początku 1943 roku: „Mordercy zabili nie tylko naszą współczesność i naszą przyszłość, ale również przeszłość”. Książka Moniki Sznajderman świadczy o tym, że ten czarny scenariusz jednak się nie spełnił. Wiemy, że można zabić przeszłość i wymazać z pamięci ludzi, którzy kiedyś żyli. Można tę przeszłość zamordować, spopielić i rozsypać na wietrze tak, by nie pozostał po niej żaden ślad. Ale można też przeszłość zakłamać, wyzuć z sensu, można ją zbudować na nowo, można jej nadać taki kształt, jaki zaprojektuje Ministerstwo Prawdy. Wiemy aż nadto dobrze, że tak się działo, że tak się może dziać, że tak się dzieje.

Czytaj dalej »Laudacja prof. Jacka Leociaka dla Moniki Sznajderman