Kapituła

W skład Kapituły Nagrody im. Jerzego Turowicza wchodzą:

  • Tomasz Cyz – muzykolog, krytyk, twórca internetowego „dwutygodnika”, redaktor naczelny „Ruchu Muzycznego”
  • o. Tomasz Dostatni – dominikanin, duszpasterz, publicysta
  • Józefa Hennelowa – publicystka, krytyk literacki i filmowy, wieloletnia redaktorka „Tygodnika Powszechnego”
  • Dominika Kozłowska – filozof, publicystka, redaktor naczelna miesięcznika „Znak”
  • Marcin Król – historyk idei, pisarz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
  • Jarosław Makowski – filozof, publicysta
  • Wawrzyniec Smoczyński – dziennikarz, publicysta, redaktor tygodnika „Polityka”
  • Adam Szostkiewicz – dziennikarz, publicysta, tłumacz, redaktor tygodnika „Polityka”
  • Marcin Żyła – zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”
  • Przewodniczącym Kapituły jest Tomasz Fiałkowski – krytyk, dziennikarz „Tygodnika Powszechnego”