„Dyszel w głowie Jerzego Turowicza” – opinia o książce

Opinia o książce Małgorzaty Strzeleckiej ,,Dyszel w głowie Jerzego Turowicza”.

Praca przedstawia kształtowanie się poglądów Jerzego Turowicza na katolicyzm i rzeczywistość społeczno-polityczną II RP w latach jego młodości. Obejmuje krótki wstęp dotyczący ,,kręgu rodzinnego” JT, następnie szczegółowy opis okresu od 1930 do 1939 roku, czyli od studiów we Lwowie przez studia w Krakowie aż do zatrudnienia w redakcji ,,Głosu Narodu”.

Koncentruje się na działalności Turowicza w Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej ,,Odrodzenie”. Ukazuje na przykładzie obficie cytowanych tekstów publicystycznych młodego Turowicza, jak angażował się on w ówczesną debatę o roli katolicyzmu w Polsce i Europie, opowiadając się za katolicyzmem ,,otwartym” w polemice z ,,zamkniętym” nurtem narodowo-katolickim.

Książkę domyka relacja na temat lat okupacji niemieckiej spędzonych przez Turowicza z jego świeżo poślubioną żoną, Anną, w Goszycach oraz epilog podsumowujący cały okres przedwojenny. Autorka ujmuje go jako narodziny i utrwalenie wizji katolicyzmu, jaką Turowicz będzie konsekwentnie rozwijał po wojnie na łamach ,,Tygodnika Powszechnego”. Książka powstała na podstawie rozległej kwerendy, wyposażona jest w rozbudowany aparat bibliograficzny, Mimo naukowej, historyczno-literackiej formuły, wyczuwa się w niej aprobatę, a nawet pewną fascynację w odniesieniu do ideowej drogi głównego bohatera.

Krótko mówiąc, praca stanowi pożywny informacyjnie przyczynek do biografii Jerzego Turowicza, która jak dotąd niestety nie powstała. Zainteresowani tematem przeczytają pracę Małgorzaty Strzeleckiej z zainteresowaniem i pożytkiem poznawczym.

Adam Szostkiewicz

Małgorzata Strzelecka

,,Dyszel w głowie Jerzego Turowicza”

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rok wydania 2023