Jan Józef Szczepański – pisarz na czas nie-pokoju. Konferencja z okazji XX rocznicy śmierci

20 lutego 2023 roku minęło dwadzieścia lat od śmierci Jana Józefa Szczepańskiego. Jego dzieło stanowi istotny punkt na mapie polskiej literatury XX wieku i od lat jest przedmiotem badań, ale ostatnia poświęcona mu monografia ukazała się dwie dekady temu. To duże zaniedbanie, gdyż w ostatnich latach jego mądre pisarstwo – opisujące porażenie wojenną przemocą i niepewność ludzkich wyborów – nabrało dramatycznej aktualności.

Co Szczepański może dziś powiedzieć o świecie, o nas samych, w czasie nie-pokoju, w jakim przyszło nam żyć? Czy jego dzieło odpowiada na nurtujące nas obecnie pytania? Czy pozwala lepiej rozeznać się w „międzyepoce”, jak bywa nazywany historyczny moment, w którym żyjemy?

Konferencja pt.: „Jan Józef Szczepański (1919-2003) – pisarz na czas nie-pokoju / Konferencja z okazji dwudziestej rocznicy śmierci pisarza” rozpocznie się od dwudniowych obrad w Auli Uniwersytetu Jagiellońskiego (5-6 października).  Szczególnym zwieńczeniem i podsumowaniem będzie wspólny wyjazd uczestników konferencji do dworu w podkrakowskich Goszycach (7 października), który zwłaszcza pod koniec wojny odegrał ważną rolę nie tylko w życiu autora Końca legendy, ale także Czesława Miłosza i Jerzego Turowicza.

Organizatorem konferencji jest Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegółowy program: Program konferencji

Na zdjęciu Jan Józef Szczepański. Źródło: Archiwum rodzinne