Przyjmujemy zgłoszenia do Nagrody im. Jerzego Turowicza

Do 10 października przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów do Nagrody im. Jerzego Turowicza.

Prawo zgłaszania kandydatur do Nagrody mają członkowie Kapituły Nagrody, Zarządu i Rady Fundacji Jerzego Turowicza, redakcje „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku” i innych czasopism kulturalnych, wydawcy, związki twórcze oraz wcześniejsi laureaci.

Zgłoszenia na piśmie prosimy wysyłać na adres:

Fundacja Jerzego Turowicza, ul. Leśna 21,  30 – 232 Kraków

lub

fundacja@turowicz.org

do 10 października br.

Nagroda imienia Jerzego Turowicza ustanowiona została w 2012 roku w setną rocznicę urodzin twórcy i wieloletniego redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Przyznawana jest za wybitne i oryginalne dzieło literackie, plastyczne, muzyczne, teatralne lub filmowe bądź pracę z dziedziny nauk humanistycznych, znajdujące się w kręgu wartości bliskich Jerzemu Turowiczowi i tematów, do których wracał on w swojej publicystyce i działalności publicznej.

Nagroda przyznawana jest corocznie za dzieło twórcy polskiego, żyjącego w chwili jej ogłoszenia, opublikowane bądź zaprezentowane w roku jej przyznawania oraz  wciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok jej przyznania. Tegoroczna edycja (2019) obejmuje dzieła z lat 2017 – 2019

Nagrodę stanowią: statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości ogłaszanej co roku przez Zarząd Fundacji.

Wyboru laureata dokonuje Kapituła Nagrody, której członków powołują Zarząd i Rada Fundacji Jerzego Turowicza.

Konkurs składa się z dwóch etapów: w etapie pierwszym Kapituła dokonuje wyboru siedmiu nominacji, w etapie drugim Kapituła wyłania laureata spośród tych nominacji. Wręczenie Nagrody planowane jest na styczeń 2020 r.

*

Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, a w szczególności takich jak logo i nazwa konkursu, jest Fundacja Jerzego Turowicza.